C-OP [se op]

Vi ved en del om hjernerystelse, men ikke nok. C-OP står for Commotio, Optimisme, Perspektiv. Det er grundstenene i alt, hvad der finder vej til podcasts, blog og links. Her kombineres specialistviden og personlig erfaring for at lade to, ofte adskilte, verdener mødes til fælles bedste. Der er brug for optimisme og perspektiv. For at ”se op”.

Se podcast for faglige interview
Se bloggen for personlige vinkel
Se links for yderligere perspektiv

Hjernerystelse-commotio - C:OP - C-OP

Missionen og håbet

En hjernerystelse kan få alvorlige og langvarige konsekvenser. Min mission er, at fagpersoner bliver oplyst og rustet til at hjælpe og vejlede.
Og at man kender til de basale anbefalinger længe inden, man måske slår sit hoved. Eller nogen, man kender, kommer til skade.
Jeg vil gerne bidrage med viden og erfaring på vejen gennem den krise, det er at miste sin hjerne og sit liv for en stund.
Og fokusere på målet: at blive rask. Eller så rask som muligt. Jeg vil gerne bidrage til forløb præget af håb.

Hjernerystelse - Commotio - podcast

PODCAST

Få viden fra en bred vifte af eksperter gennem korte interview. Mennesker, der er kloge på PCS og andre emner med relevans for hjernerystelse. Som oftest suppleres podcasten med faglige baggrundsartikler til yderligere fordybelse.

Lyt til podcast

Fakta eller fidus

Man kan få viden om hjernerystelse gennem mange forskellige kilder og kanaler.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at videnskaben ikke har alle svarene. Endnu.

Jeg vil bestræbe mig på at tydeliggøre skellet mellem fakta og fidus.
Videnskab og humbug. Evidens, sund fornuft, antagelser og ren underholdning.

LINKS

Få yderligere perspektiv. En samling relevante links leder videre og sætter flere ord og billeder på. Om commotio og PCS. Om søvn, sport, sundhed og andet, der berører livskvaliteten for den ramte. Udvalgt, fordi faglitteraturen, de personlige erfaringer og et bredt perspektiv alt sammen bidrager med værdifulde brikker til forståelsen af et komplekst område.

Find links

hjernerystelse-links

En faglig og personlig vinkel

Min interesse i langvarige mén efter hjernerystelse (PCS) har flere perspektiver. Den faglige og den personlige vinkel går hånd i hånd.
Jeg har mit hjerte og min hjerne i begge verdener.
Jeg er anæstesilæge, men jeg er også ramt af PCS efter en hjernerystelse i 2014.

Min viden er både teoretisk og gennemlevet.
Mine veje og strategier er derfor brolagt med lige dele videnskab og realisme, håb og optimisme.

Hjernerystelse - Commotio - blog

BLOG

Bloggen er mine tanker og erfaringer. Ikke kun omkring medicinsk faglige emner. Her er glimt fra mit liv med mand og to børn. De gode dage med glæde og nærvær. De mere udfordrende dage. Men altid med en tro på, at der er bedre tider i vente.

Læs blogindlæg