Podcast om hjernerystelse

Få en faglig vinkel på hjernerystelse gennem korte interview. Jeg sætter lægefaglige og sundhedsfaglige eksperter stævne omkring PCS og andre emner med relevans for hjernerystelse. Hver gæst bliver bedt om at pege på de bedste artikler inden for sit emne eller fag som videnskabeligt supplement til podcasten.

Den neuropsykologiske undersøgelse
Gæst: Neuropsykolog Mette Stylsvig
22/12/2019

En neuropsykologisk undersøgelse kan bidrage til at vi danner os et overblik over, og bedre forstår, de konsekvenser en sygdom eller skade på hjernen har.  Den kan afdække deficits og udfordringer, men samtidig også pege på de ressourcer der er, som kan bruges til at finde den bedste vej videre – både i et decideret genoptræningsforløbet – og i livet i al almindelighed.

Anbefalet supplerende læsning generelt om hjernerystelse:

Concussion guidelines step 1: systematic review of prevalent indicators

Updated clinical practice guidelines for concussion/mild traumatic brain injury and persistent symptoms

Rehabilitation from postconcussion syndrome: nonpharmacological treatment

Anbefalet supplerende læsning specifikt om den neuropsykologiske undersøgelse kommer.

Hjernen & Fysisk aktivitet
Gæst: Lektor Jesper Lundbye-Jensen
18/03/2019

Hjernen påvirkes af de aktiviteter vi indgår i.  Vi siger at hjernen er plastisk, at den har en evne til at forandre sig.  Fysisk aktivitet kan påvirke hjernen på cellulært og strukturelt niveau, og det kan også påvirke kognitive funktioner som opmærksomhed, indlæring, hukommelse og problemløsningsevne.  Denne podcast handler blandt andet om hvordan fysisk aktivitet kan påvirke hjernen, hvornår det foregår, for hvem – og hvilke faktorer som har betydning.

Anbefalet supplerende læsning:

Exercise and Hippocampal Memory Systems.

Neurobiological markers of exercise-related brain plasticity in older adults.

Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice.

Time-Dependent Effects of Cardiovascular Exercise on Memory.

Fysisk træning & Kroniske smerter
Gæst: Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter
16/12/2018

Foruden uddannet fysioterapeut, er Henrik Bjarke Vægter også Postdoc, PhD, MSc Pain Management.

Denne podcast handler om hvordan man undersøger sammenhængen mellem fysisk aktivitet, og oplevelsen af smerter.  Om træning kan føre til smertereduktion.  Hvordan du helt lavpraktisk kan komme i gang, og hvor du med fordel kan forsøge at have dit fokus.

Anbefalet supplerende læsning:

Similarities between exercise-induced hypoalgesia and conditioned pain modulation in humans.

Hypoalgesia After Exercise and the Cold Pressor Test is Reduced in Chronic Musculoskeletal Pain Patients With High Pain Sensitivity.

Exercising non-painful muscles can induce hypoalgesia in individuals with chronic pain.

Medikamentel behandling af kroniske smerter
Gæst: Anæstesilæge og farmakolog Thomas Peter Enggaard
13/09/2018

Denne podcast indeholder nyttig information til læger og andre sundhedspersoner.  Andre interesserede, især mennesker med kroniske smerter, kan forhåbentligt også have gavn af, at lytte med.  Podcasten er lang.  Den bliver derfor også lagt op inddelt i 3 afsnit, hvor du også vil kunne finde en emneoversigt.

I løbet af de næste par dage kommer der et blogindlæg som ”lyttehjælp”.  Det er til dig, der ikke har sundhedsfaglig baggrund.  Her bliver medicinsk faglige udtryk forklaret, og lægemiddelnavne inddelt i lægemiddelgrupper.

Anbefalet supplerende læsning:

50 years on, Henry Beecher’s ‘‘Measurement of subjective responses”

Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain

Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis

Note préliminaire sur l’action de l’imipramine dans les états doloreux

Smertetackling
Gæst: Anæstesilæge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt
08/07/2018

Hvis man har en grundlæggende forståelse for sine livsvilkår, kan det være nemmere at lære at leve med dem.  Derfor handler den første del af denne podcast om smerteforståelse.  I den sidste del, nævnes en række teknikker og strategier man kan gøre brug af, for bedre at kunne håndtere en hverdag med mange smerter.  Disse kan måske øge livskvaliteten, selv om de ikke kan fjerne smerterne.

Supplerende lydfil:
Beskrivelse af Anæstesilæge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt postdoc projekt

Anbefalet supplerende læsning:

Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-analysis

Fear-avoidance and Endurance-related Responses to Pain: New Models of Behavior and Their Consequences for Clinical Practice

Physical activity and low back pain: the role of subgroups based on the avoidance-endurance model

Multidimensional Pain Inventory derived classifications of chronic pain: Evidence for maladaptive pain-related coping within the dysfunctional group

Behandling
Gæst: Neurokirurg Christina Rosenlund
07/04/2018

I denne podcast har vi fokus på hvilke muligheder der er for behandling, gode råd, hjælp og vejledning til mennesker med langvarige mén efter et hovedtraume. Hvad kan du selv gøre i de forskellige faser, og hvor kan du søge hjælp.

Anbefalet supplerende læsning:

Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update

Scandinavian guidelines for initial management of minor and moderate head trauma in children

Nordic Neurotrauma Conference, Sweden (2017 and 2019)

Slutevaluering af styrket indsats til unge med erhvervet hjerneskade (Rapport fra Sundhedsstyrelsen, april 2018)

Hvad ved vi?
Gæst: Professor Jan Hartvigsen
28/02/2018

I denne podcast gør vi status over hvad vi ved om hjernerystelse og postcomotionelt syndrom, her i begyndelsen af 2018. Vi snakker også om det vi antager, men ikke ved sikkert. Og om det vi ikke ved. Lyt med, og bliv klogere.

Anbefalet supplerende læsning:

Results of The International Collaboration on Mild Traumatic Brain Injury Prognosis (ICoMP). Dette er et link til hele rapporten. Den indeholder flere rewievs og original artikler.

Consensus statement on concussion in sport—the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016

Infografic fra Lancet Neurology, november 2017

Forskning, evidens & placebo
Gæst: Anæstesilæge Stine Thorhauge Zwisler
På C:OP ved lancering 17/10/2017

Denne første podcast, er ment som en hjælp til dig som ikke er vandt til, at læse og vurdere medicinsk eller videnskabelig litteratur. Her bliver de helt grundlæggende begreber forklaret på en nem og let forståelig måde. Det kan være nyttig viden når du lytter til senere podcasts, eller læser med på bloggen.

Til dig som er sundhedsfagligt uddannet, eller dig som er interesseret i at læse og forstå videnskabelig litteratur, er der også et par gode råd.

Er du lydoverfølsom, og har svært ved lyd?
Læs om denne podcast på bloggen

Den anbefalede supplerende læsning er til særligt interesserede. Jeg skal advare om, at dette er læsning i den lidt tunge ende. Det ene arbejde er på over 400 sider. Det andet link, en PhD-afhandling, indeholder flere artikler, som sagtens kan læses hver for sig. Desuden har vi lagt op links til en youtube video serie om GRADE.

Placebo interventions for all clinical conditions (Review)

Robustness of results and conclusions in systematic reviews, trials and abstracts (PhD)

The GRADE Approach (video)

Billeddiagnostik
Gæst: Neurokirurg Troels Halfeld Nielsen
På C:OP ved lancering 17/10/2017

Der findes mange billeddiagnostiske muligheder som kan bringes i spil, hvis man ønsker at tage billeder af hjernen, i et forløb efter en hovedskade. Hvilken scanning skal man bruge hvornår? Kan man se den kroniske fase efter en hjernerystelse på billeder? Kan man lave undersøgelser som fortæller noget om prognose? Lyt med, og få svarene.

Er du lydoverfølsom, og har svært ved lyd?
Læs om denne podcast på bloggen.

Anbefalet supplerende læsning:

Resting-State Functional Connectivity Alterations Associated with Six-Month Outcomes in Mild Traumatic Brain Injury

Structural imaging of mild traumatic brain injury may not be enough: overview of functional and metabolic imaging of mild traumatic brain injury

Lydoverfølsomhed (hyperakuse) & Tinnitus
Gæst: Øre-næse-halslæge Jesper Hvass Schmidt
På C:OP ved lancering 17/10/2017

Det vigtigste budskab fra denne podcast – både til fagpersoner og til dig som er ramt:

Man kan gøre noget selv. Man kan få professionel hjælp. Man kan blive rask. Det kræver tålmodighed. Men det er muligt.

Er du lydoverfølsom, og har svært ved lyd?
Læs om denne podcast på bloggen

Anbefalet supplerende læsning:

The Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health to Functional Auditory Consequences of Mild Traumatic Brain Injury

Pathophysiological Changes of the Central Auditory Pathway after Blunt Trauma of the Head

Advances in the neurobiology of hearing disorders: Recent developments regarding the basis of tinnitus and hyperacusis

Information om lydterapi til patienter og pårørende

Mindfulness
Gæst: Psykolog Mariann Keis
På C:OP ved lancering 17/10/2017

Denne podcast er til dig. Uanset hvordan din livssituation måtte være. Alle kan have gavn af Mindfulness. Børn og voskne, syge og raske.

Er du lydoverfølsom, og har svært ved lyd?
Læs om denne podcast på bloggen.

Den anbefalede supplerende læsning indeholder blandt andet bøger, videoer, populærvidenskabelig og videnskabelige artikler. Der skulle være noget for enhver. For den fulde liste, se tilhørende blogindlæg.

The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis

The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis

Kroniske smerter bliver til at holde ud med mindfulness (bemærk at der er kilder til videnskabelige artikler nederst på denne side).

Link fra Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet:
Mindfulness for unge (video)