Hjernerystelsesforeningen er en patientforening, der arbejder for at gøre en positiv forskel for de mange mennesker, der rammes af følger efter en hjernerystelse.   

 

En patient- og pårørendeforening er et vigtigt supplement til det etablerede offentlige sundhedsvæsen.  Langt de fleste patientforeninger er sygdomsspecifikke.  De ivaretager dine interesser som patient eller pårørende på flere plan.  Ud over at de ofte fungerer som mødested for mennesker, som er ramt af den samme sygdom, har de også til formål at tale patienters og pårørendes sag overfor beslutningstagere og offentligheden.  Derudover driver de med oplysning, og bidrager ofte til forskning inden for sygdommen.  Eksempler på patientforeninger du sikkert kender, er Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

Nærmest uanset hvad du, eller en af dine nærmeste kommer til at fejle, så findes der patient-og pårørendeforeninger som interesserer sig for, og ivaretager netop dine interesser.  I Danmark har vi over 140 patient- og pårørendeforeninger (ref. sundhed.dk).  Mange af dem er samlet under en paraplyorganisation.  Paraplyorganisationen Danske Patienter har 21 medlemsorganisationer, der repræsenterer i alt 83 patient- eller pårørendeforeninger og tilsammen 885.00 medlemmer (ref. danskepatienter.dk).

 

Der er flere gode grunde til at melde sig ind i en patientforening

  • Du er ikke alene. Du bliver en del af et netværk. Her kan du få hjælp og støtte, og udveksle viden og erfaringer
  • Du er ikke alene. Når du står sammen med andre får du en stærkere stemme.  Jo flere man er, jo stærkere lyder denne stemme i det offentlige rum.
  • Du er ikke alene….

 

Hjernerystelsesforeningen er der for mennesker som har rystet sin hjerne. 

 

Hjernerystelsesforeningen er en relativt ny patientforening.  Derfor er den heller ikke særlig stor.  Endnu.  Den blev grudlagt 16. januar 2013.  Til sammenligning strækker Kræftens Bekæmpelses historie sig tilbage til år 1904 (ref. cancer.dk).  Hjernerystelsesforeningen drives hovedsageligt af frivillige kræfter, og bestyrelsen er medlemsvalgt.  Det betyder at du har indflydelse på din forening.  Du kan stemme, eller selv stille op til valg.  Du kan også tilbyde din tid og dine kompetencer som frivillig i foreningen.  Eller du kan nøjes med at melde dig ind.  Det er nok.  Og det er faktisk vigtigt.  Et stort medlemstal giver foreningen tyngde, når de f.eks. udtaler sig i medierne.  Det kan være med til at gøre en usynlig sygdom synlig.

Der er også hjælp og støtte at hente på det personlige plan, når man melder sig ind i en patientforening.  Hjernerystelsesforeningen faciliteter erfaringsudveksling og laver arrangementer for de ramte og deres pårørende.  Du kan få individuel sparring ved at ringe til hjernerystelseslinjen, eller du kan ringe og få gode råd fra en socialrådgiver eller en jurist.  Ganske gratis.  Derudover har du mulighed for telefonisk vejledning hos en neuropsykolog, til en meget fordelagtig pris.  Hjernerystelsesforeningen samarbejder med enkelte private institutioner, hvor der også er rabatordninger for foreningens medlemmer.  Der arrangeres møder og foredrag.  København er centrum for foreningens aktivitet, men der er nu oprettet en lokalafdeling i Århus, og der er ønske om også at få en afdeling i Odense.  Derudover hjælper Hjernerystelsesforeningen dig med at oprette selvhjælpsgrupper i dit lokalområde – uanset hvor du bor.  Du har også mulighed for at netværke mens du sidder hjemme i din sofa.  Der findes lukkede FB grupper for både ramte og pårørende.

Hjernerystelsesforeningen er et supplement til det etablerede offentlige sundhedsvæsen.  Ikke et alternativ.  Det er vigtigt at lytte til fagprofessionelles hjælp, støtte og vejledning omkring de medicinsk faglige spørgsmål.  Samtidigt er det vigtigt ikke at føle sig alene med sine udfordringer.  At kunne netværke.  Dele erfaringer.  Stå sammen.  Blive hørt.

 

Du kan læse mere om Hjernerystelsesforeningen her.