For dig som har svært ved at acceptere lyd, følger her en tekst med udgangspunkt i C:OP podcast om Mindfulness.  Lydfilen finder du nederst i indlægget.

 

Mindfulness handler om at være til stede i nuet.  Præcis som det er.  Uden at vurdere det.  Uden at ønske, at du er et andet sted. Men bare være der hvor du er.  Jeg har spurgt min kloge gæst om hvad man får ud af at træne mindfulness.  Nogle af hendes kursister siger at de får et ekstra sekund.  Et ekstra ret væsentligt sekund.  Måske er det lige præcis det ene sekund, der har gjort mindfulness så populært.  Og måske er det lige præcis det ene sekund du har behov for i dit liv?!

 

Min gæst, Mariann Keis, er både teoretisk dygtig, og meget passioneret omkring mindfulness meditation.  Hun er autoriseret psykolog, og er derudover specialist i både psykoterapi for voksne, og i kognitiv terapi.  De sidste 15 år har hun interesseret sig meget for mindfulness, og har taget uddannelser i Danmark og i udlandet.  Hun er uddannet instruktør inden for både mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).  Derudover bliver hun hele tiden ved med at følge med, læse meget, og tage på kurser og retreats.  Mariann har undervist både på sygehus og privat.  Nu har hun landet i sin egen lille oase, Terapi i skoven.  Der er ro og rammer til fordybelse.  Hun praktiserer nemlig også mindfulness i sit eget liv.  Det er ikke bare hendes arbejde, det hendes livsstil.

 

MINDFULNESS I DEN VESTLIGE VERDEN

Mindfulness strækker sine rødder flere tusinde år tilbage, og har derfra udviklet sig til et stort og broget landskab, med en stor mangfoldighed af retninger, begreber og definitioner.  Jon Kabat-Zinn bragte mindfulness til den vestlige del af verden, og er ophavsmand til det vi i dag kalder MBSR, mindfulness-baseret stressreduktion.  Dette er hovedkilden til alle de retninger, der siden er udviklet.  I slutningen af 70`erne begyndte Jon Kabat-Zinn at interessere sig for at hjælpe mennesker med kroniske smerter.  Mennesker som var opgivet af det almindelige sygehusvæsen.  Det er stressende at have smerter hver evig eneste dag, og aldrig slippe af med den, selv når man tager på ferie.  Og der er rigtig mange følgevirkninger forbundet med dette, som angst, stress og depression.  Det er fuldt forståeligt.  Samtidigt er det også stressende at være opgivet af behandlere og systemet.  MBSR har som hovedformål at være stress reducerende.  Det kan selvfølgelig ikke fjerne smerterne hos en kronisk smertepatient.  Eller ændre dit livs grundvilkår.  Men det kan hjælpe dig at tage et nyt udgangspunkt i dit liv.  Et nyt udgangspunkt i måden du ser dig selv på.  Du kan sige til dig selv at, du gør så godt du kan, der du er lige nu.  Det er det mindfulness handler om.  Det handler ikke om, hvordan du skal reagere i fremtiden, eller hvorfor du ikke gjorde noget andet i fortiden.  Filosofien er, at kikke på hvad du kan gøre noget ved i dit liv – lige nu.  Ja, der er lidelse, men der er også noget andet.  Man kan prøve at få øje på det der også er der. Der er måske børn.  Eller en smuk solopgang eller solnedgang. Der er måske et smukt øjeblik, som man får øje på, og som er med til at hjælpe og reducere den lidelse, der selvfølgelig stadig er der.

 

BØGER & KURSER

Efter at Jon Kabat-Zinn medvirket i en amerikansk tv-udsendelse, fik han mange henvendelser fra mennesker som ønsket at høre mere om det han havde startet op.  Herefter skrev han bogen, ”Full catastrophe living”, som han også har indlæst som lydbog.  Den danske oversættelse af bogen, ”Lev med livets katastrofer”, er kommet i en ny udgave i 2014.  En anden af Jon Kabat-Zinns bøger, der også er oversat til dansk, hedder ”Lige meget hvor du går hen er du der” (originaltitel: ”wherever you go there you are”).  Den er lidt mindre, og her kan man på en hurtig måde sætte sig ind i, hvad man kan forvente af mindfulness, og hvad det kan tilbyde én.  De senere år er mindfulness også i høj grad blevet komercielt.  Der er skrevet et hav af bøger.  Der findes et utal af kurser og kursus udbydere.  Du støder på det overalt.  Hvis du laver et google søg på mindfulness får du ca. 24 millioner hits.  Hvis du ønsker at tage et mindfulness kursus, er det værd at mærke sig, at der er forskel på MBSR (Mindfulness-baseret stressreduktion) og MBKT (mindfulness-baseret kognitiv terapi).  MBSR blev som nævnt udviklet med hensyn på at hjælpe kroniske smertepatienter.  Dette er også et kursus som sunde, raske mennesker, kan have stort gavn af.  MBKT arbejder med lidt tungere problemstillinger, og har til hensigt at forebygge depressioner.  På MBKT vil det primært være læger og psykologer som underviser, fordi de har den faglige viden om depressioner.  Det kræver ikke en sundhedsfaglig baggrund at blive MBSR instruktør.  Derfor er der vigtigt at instruktørerne uddannelses til kompetente lærere, som kan håndtere de oplevelser kursisterne har på kurset.  Aarhus Universitet uddanner MBSR lærere.  Det er en kvalificeret, teoretisk uddannelse over nogle år.  Man kan gå ind på deres hjemmeside, og se hvem som er uddannet hos dem.

Både MBSR og MBKT er opbygget som kurser, hvor man mødes 2,5 time en gang i ugen i 8 uger.  Der er forskellige temaer til hver kursusdag, hvor der er både skriftligt materiale, øvelser og guidninger.  Derudover er det meningen at man skal træne hjemme, 45 minutter hver dag.

Det kan paradoksalt nok være stressende at tage et mindfulness kursus.  Her vender man blikket indad og tager fat om emner som er rigtig svære i ens liv.  Måske er der ting du har forsøgt at negligere eller undgå.  Nu skal du tage det frem, og forholde dig til det.  Sidde med dig selv i 45 minutter.  Du skal ikke finde undskyldninger.  Du skal ikke tolke eller vurdere.  Du skal bare anderkende og acceptere, og forlige dig med det som er.  Det kan være stressende undervejs.  Men på sigt, er mindfulness stress reducerende.  Når du lærer, at leve med dit livs katastrofer.

 

TRÆNING & LIVSSTIL

Man kan ikke lære mindfulness, kun ved at læse bøger.  Der er ingen mirakelkur.  Det er benhårdt arbejde.  Hvis du beslutter dig for at lære mindfulness, er du nødt til at sætte dig ned og træne, hver dag.  Det kan være i lotusstilling eller på en meditations skammel.  Det kan også være på en helt almindelig stol, et helt almindeligt sted i dit hus, hvor du sætter dig ned og lytter til en guidning. Mange syntes at 45 minutter hver dag er meget.  Livet går jo videre selv om du tager et mindfulness kursus.  Der er stadig udfordringer du ikke er herre over.  Der er måske børn, arbejde, osv.  Men for at få udbytte af kurset, kræver det at du træner.  Er 45 minutter ikke indenfor rækkevidde, er 20 minutter bedre end ingenting.  Det er også bedre at meditere 5 minutter, men det er nok ikke tilstrækkeligt.  Sammenlign denne meditationstræning, med den træning du ville lægge i, at træne for at få store overarme.  I denne sammenligning ligger også et andet point: vedligehold.  Hvis du vil have færdigheden tilgængeligt, bliver du nødt til at blive ved med at træne.  Det er altså ikke gjort kun med et 8-ugers kursus.  Det er en måde at være i verden på.

 

ET EKSTRA SEKUND & INDRE RO

Hvad er motivationen til at fastholde denne meditative træning.  Hvad får du så igen for din indsats?   Der er nogen, der føler, at de får et ekstra sekund.  Et ekstra sekund til at stoppe op.  Muligheden for ikke at ryge på autopilot, og bare gøre som de plejer.  Autopilot-toget kan køre rigtig stærkt.  Du får et ekstra sekund forstået på den måde, at du bliver opmærksom på at der er en valgmulighed.  Du kan prøve at være i verden på en anden måde end det du plejer.  Både tankemæssigt og adfærdsmæssigt.  Mange oplever lindring i en hektisk hverdag, ved at de nogle gange kan være en klogere udgave af sig selv.  Agere anderledes.  Tage hensyn til sig selv.  Forsøge at reducere stres i den situation de er i.  De livsvilkår de har.  Det skaber indre ro.  Det skaber et pusterum i en hektisk hverdag.  Mindfulness er et redskab du har tilgængelig, hvis du husker at træne.  Det er en lidt anderledes tilgang til livet, som mange vælger at holder fast i.

Det sekund.  Og det pusterum.  Den ro.  Kan alle have brug for.  Børn og voksne, syge og raske.  Mindfulness er for alle.  Børn og unge skal selvfølgelig have det serveret på en anden måde.  De har typiske et andet perspektiv og mindre tålmodighed.  Læringsprocessen er en anden.  I listen nedenfor er der et link til film fra Aarhus Universitet om mindfulness for unge.

 

MINDFULNESS & HJERNERYSTELSE

Ganske få patientgrupper får tilbudt mindfulness, som behandlingsform inden for sundhedsvæsenet.  Videnskaben er først rigtig kommet på banen slut 70´erne, med hensyn på at udforske det terapeutiske potentiale af mindfulness.  Et søg i PubMed giver langt over 4800 henvisninger til sundhedsfaglige videnskabelige artikler om emnet.  Der er 96 metaanalyser, hvoraf de 78 af dem er kommet de seneste 5 år.  Disse tal er allerede meget højere end da podcasten blev optaget.  Så dette er et område i stadig udvikling.  Desværre findes der kun ganske få studier som kikker på mindfulness, specifikt til mennesker med PCS (postcommotionelt syndrom).

PCS har dog sammenfaldende problemstillinger med andre patientgrupper, hvor der er vist effekt af mindfulness.  Man ved at der er terapeutisk potentiale hos kroniske smertepatienter. Mennesker med mén efter en hjernerystelse, lever også med den stress og identitetskrise der er forbundet med, at leve med sygdom, leve anderledes end tidligere, ikke kunne det man kunne før osv.  Dertil kommer, at mange mennesker med PCS lever med vedvarende smerter, på samme måde som de kroniske smertepatienter.  Mindfulness ser også ud til at kunne have effekt på angst og depression.  Mennesker med PCS kan også rammes af disse følgevirkninger til langvarig eller kronisk sygdom.

Men for at kunne sige noget sikkert om effekten af mindfulness hos mennesker med mén efter en hjernerystelse, er der behov for yderligere forskning på området.  Så hjernerystelse eller ej.   Motivationen for at lære mindfulness meditation kunne være det ekstra sekund.  Mindre stress.  Mere indre ro.  Hvis det kunne friste….

 

ANBEFALEDE LINKS

Min podcast gæst, Mariann Keis, har anbefalet litteratur og informationskilder for dig som vil vide mere om mindfulness.  Her er bøger, videoer, informationsmateriale om MBSR-lærer uddannelsen, populærvidenskab, videnskabelige artikler og information om pågående forskning.  Så her skulle være noget for enhver.  God fornøjelse.

 

Videnskabelige artikler:

The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis

The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis

 

Links fra Dansk Center for Mindfulness på Aarhus universitet:

Om MBSR-uddannelsen på Aarhus Universitet

Mindfulness for unge (video)

Om en pågående PhD om mindfulness og forebyggelse af depression

 

Populærvidenskabelig artikel:

Kroniske smerter bliver til at holde ud med mindfulness

 

Anbefalede bøger:

  • MBSR: “Lev med livets katastrofer” af Jon Kabat-Zinn, 2014
  • MBSR: “Mindfulness for begyndere”af Jon Kabat-Zinn, 2016
  • MBSR: “Mindfulness” af Lone Fjordback, 2011
  • MBKT: “Mindfulness Baseret kognitiv terapi mod depression” af Z. Segal, M. Williams, J. Teasdale, 2014

 

Lyt til flere C:OP podcast her.